Spring til indhold

Udeliv

Vi er ude hver dag, da vi ved, at natur og udeliv er afgørende for børns udvikling. Børn lærer via bevægelse og det er oplagt at bevæge sig meget, når man er udenfor. Vi mener, det er vigtigt, at vi videregiver glæden ved at være udenfor på de forskellige årstider og at vi alle får respekt for naturen. 

Sansning: Sanseindtrykkene er stærke og alsidige udenfor og børnene får skærpet deres grundlæggende opmærksomhed. 

Motorik: Balanceevnen styrkes på ujævnt terræn og grovmotorikken udfordres samtidig med koordinationsevnen.

Fysisk: Børnene udfordres fysisk udenfor og deres kroppe styrkes. Sygefraværet mindskes.

Socialt: Børnene oplever færre konflikter i det store uderum og får nemmere nye legerelationer. 

Psykisk: Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt og mentalt. Vores følelsesregister udvikles.

På Haminavej hvor de yngste børn går har vi et "udehus" med brændeovn og her bruges mange timer på sjove og spændende aktiviteter.

På Prins Jørgens Alle er vi ved at få bygget et kæmpe bålhus/ langhus hvor vi vil lave mange spændende ting. Ligeledes er der en sansehave på Prins Jørgens Alle.