Spring til indhold

Projekt flere pædagoger

Socialstyrelsen har udvalgt Nordlys, til at være med i projekt flere pædagoger. Det betyder at vi har fået penge til at ansætte to ekstra pædagoger frem til januar 2023.
Målet er at styrke kvaliteten og fremme læring og trivsel hos de 0-2 årige.
Nordlys har valgt at lave fokuseret indsats på følgende 4 emner:

  • Selvhjulpenhed.
  • Sprogudvikling.
  • Motorisk udvikling.
  • Samarbejde med forældre.

For hvert emne laves en handleplan over, hvordan vi i hverdagen arbejder med de 4 emner.