Spring til indhold

Håndtering af smitteforebyggende tiltag vedr. Corona i Nordlys

Da smitten af Covid 19 desværre er så høj i Vordingborg kommune og vi har lokal høj smitte, har vi i Nordlys iværksat tiltag som skal være medvirkende til at forebygge, og forhåbentlig være medvirkende til, at få bragt smitten ned. 

Vi har derfor gjort os følgende overvejelser som trådte i kraft mandag d.15-11-2021:

 • Forældre må kun komme til barnets garderobe når de afleverer og henter deres barn.
 • Vi organiserer os så børnene er opdelt i deres egne grupper/teams, både indenfor og ude på legepladsen.
 • Vi er udendørs så meget som det er muligt gennem hele dagen.
 • Vi er opmærksomme på at holde god afstand til forældre, når børnene afleveres og hentes, men på en måde så vi stadig kan bevare den daglige tætte kontakt.

Skærpet fokus på hygiejne:

Siden Corona kom til Danmark, har vi haft et særligt fokus på hygiejnen i Nordlys, et fokus som vi har bevaret.

 • Forældre spritter deres hænder inden de kommer ind.
 • Børn og personale vasker deres hænder når de kommer om morgenen.
 • Vi vasker borde og stole og andre berøringsflader med vand og sæbe flere gange om dagen.
 • Vi vasker legetøj med vand og sæbe.
 • Vi sørger for at lufte ud.
 • Personalet benytter handsker og forklæde ved bleskift, samt spritter af.

Personaleadfærd:

 • Vi sørger for at holde afstand til hinanden gennem hele dagen.
 • Personalet bliver løbende testet.
 • Hvis personalet er nødsaget til at støtte en anden børnegruppe, sørger vi for at spritte/vaske hænder inden vi går ind på stuen.