Spring til indhold

Mål og læreplaner

I Nordlys arbejder vi ud fra den nye styrkede læreplan.

Personalet har udarbejdet et pædagogisk grundlag, som beskriver hvordan vi arbejder med:

 • Dannelse og børneperspektiv.
 • Børnesyn.
 • Børn i udsatte positioner.
 • Forældresamarbejde.
 • Læringsmiljø.
 • Børnefællesskaber.
 • Leg og læring.
 • Sammenhæng til børnehaveklassen.

Gennem hele dagen i Nordlys indtænkes, at det enkelte barn skal trives, udvikles, lære mest muligt og dannes.

Vi har fokus på de 6 læreplanstemaer:

 • Natur, udeliv og science.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Kommunikation og sprog.
 • Social udvikling.
 • Alsidig personlig udvikling.
 • Kultur, æstetik og fællesskab.

 

Det er vigtigt for barnet at der er et tæt samarbejde mellem hjem og institution, og at vi sammen bidrager til at støtte barnets udvikling.

 Her kan du læse om hvordan vi arbejder med den styrkede læreplan

Her kan du læse vores evaluering af arbejdet med den styrkede læreplan 2021